Ekonomi

Huspriserna vänder neråt

SCB redovisar för första gången på länge en nedgång för huspriserna.

Både upp och ner med huspriserna.

Både upp och ner med huspriserna.

Huspriserna har klättrat uppåt under en lång period, men nu börjar första tecknen på utplaning eventuellt visa sig. Statistiska Centralbyråns månadsrapport visar på en 1-procentig nedgång under perioden augusti-oktober.

Jämfört med tremånadersperioden före handlar det dock fortfarande om en ökning - då stiger priserna med 3 procent. När tremånadersperioderna jämförs redovisas stigande huspriser i 19 av Sveriges 21 län.

Mest ökar priserna i Gävleborg och Kalmar som bägge går +7 procent. I Blekinge sjunker däremot huspriserna med 1 procent, och på Gotland står de stilla.

I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Malmö och Stor-Göteborg steg priserna med mellan 1-2 procent.

Huruvida den generella nedgången senaste månaden är temporär eller kommer att bestå återstår att se.

Genomsnittspriset för ett småhus i Sverige var i oktober 2,8 miljoner kronor.