Ekonomi

Byggde mur utan bygglov - granne anmälde

Husägare i Tranås anmäldes för ovårdad tomt och murbygge utan bygglov.

Att bygga utan att först söka bygglov och utan startbesked kan få tråkiga konsekvenser om grannarna eller kommunen upptäcker detta. I ett fall i Tranås har en husägare nyligen fått erfara detta.

Husägaren uppförde en mur som var mellan 1,2-1,7 meter hög, som en förlängning på redan befintlig mur, men hade inte först sökt bygglov. En granne upptäckte detta och anmälde husägaren till kommunen - dels för muren, dels för ovårdad tomt.

Efter ett besök på plats kunde byggnadsnämnden konstatera att husägarens mur saknade bygglov och startbesked. Men däremot ansåg man inte att tomten var ovårdad.

Husägaren förklarade att muren byggts för att få minskad vattenavrinning mot garaget nedanför och att man inte visste att förlängning av befintlig mur krävde bygglov. Husägaren sökte och fick både bygglov och startbesked i efterhand. Dock blev det ändå en byggsanktionsavgift på nästan 2 300 kronor.