Juridik, Bygga nytt hus

Långa köer för registrering av lagfarter i södra Sverige

Ett nytt handläggningssystem orsakar förseningar på Lantmäteriet i Eksjö, och således förseningar för lagfarter i större delen av södra Sverige.

Lantmäteriet i Eksjö har infört ett nytt handläggningssystem för lagfarter vilket gör att köerna för registrering just nu är dubbelt så långa som normalt sett. Detta påverkar nybyggnationer och renoveringar i större delen av södra Sverige i och med att det är lantmäteriet i Eksjö som handlägger en stor del av dessa i regionen. Frank Johan Ahlberg, tillförordnad chef på Lantmäteriet, säger till Ekot att de arbetar på att korta köerna.