Månadens arkitektritade, Arkitektur

Villa Torsby som arkitekten fick bestämma

Arkitekt Max Holst fick i uppdrag att skapa något i särklass, arkitektritat när det är som bäst. Han skapade Villa Torsby på Värmdö utanför Stockholm.

Villa Torsby

Foto: Fredric Boukari

Hur gestaltar arkitekter hus utan att behöva diskutera planlösning, skrymslen och vrår med en beställare? Blir det bättre utan alla kompromisser? Max Holst är visserligen van vid att arbeta direkt för en slutkund, men med Villa Torsby har han skapat en villa för Strömma Projekt AB. Husen är tänkta att vara något i särklass, arkitektritat när det är som bäst. 

– Jag försöker alltid att utgå från hur jag själv skulle vilja bo, säger Max Holst.

Sedan ska det förstås till en process för att ens idéer ska samspela med beställarens och myndigheternas krav och synpunkter. Denna process kan vara mer eller mindre krävande, men eftersom Strömmas Deniz och Jenny Bulus är proffsbeställare med ett genuint arkitektoniskt intresse så bidrar de ofta med både bra och billiga lösningar.

Villa Torsby har placerats på den norra delen av tomten där en bit friliggande berg förenklat grundläggningen. Att sedan tomten sluttar av mot söder bidrar till en solbelyst och inbjudande trädgård. Max skissade först på ett mer kompakt och organiskt hus i två våningar, men också på ett mer fritt planlagt hus i ett plan. Lösningen är lite av en kompromiss där den lådlika volymen har brutits upp med en påhängd balkong längs husets entréfasad mot söder. Invändigt innehåller den övre delen sovrum, kontor och plats för lek. Entréplanet bjuder på vardagsrum med matplats och kök förutom rent praktiska utrymmen som tvätt- och installationsrum. 

Balkong

Foto: Fredric Boukari

– Balkongen bryter upp husets lådkänsla och fungerar som en zon mellan ute och inne, förklarar Max Holst. Man kan fritt röra sig mellan de olika rummen via balkongen, samtidigt som man får en utblick mot trädgården.

Svartmålad lockpanel

Foto: Fredric Boukari

Villa Torsby är uppförd i ett fritidshusområde som är på väg att förvandlas till ett villaområde. Max Holsts avsikt har varit att göra så lite ingrepp som möjligt i det tidigare orörda området, och att samtidigt lyfta fram och förstärka platsens kvaliteter. Den övre delen har klätts med lockpanel målad med svart slamfärg från Falu Rödfärg.

Balkong.

Foto: Fredric Boukari

– De två planen interagerar genom det stora höga allrummet i husets ena kortända. Själva huset är murat med H+H lättbetongblock, men vi har lättat upp fasaden genom att klä den i svart lockpanel.

Allrum

Foto: Fredric Boukari

Ett högt allrum ger volym och rikligt med naturligt ljus. Materialvalen är rena utan störande detaljer.

– Det är lätt att reduceras till formgivare i dagens arkitekturklimat, menar Max Holst. Jag vill göra rum där mötet mellan design och funktion verkligen fungerar.

Kök

Foto: Fredric Boukari

Köket är något avskilt från vardagsrummet och samtidigt en del av det. Från diskbänken ser man ut över trädgården, och den stående träpanelen alluderar till de höga träden runtomkring.

Carport under huset

Foto: Fredric Boukari

Väggarna i H+H lättbetong ger goda isoleringsvärden. Ytterfasadens lockpanel är lite smalare än normalt, en idé Max Holst fann i Schweiz där omsorgen om detaljer håller en helt annan nivå än i Sverige.

Glasdörrar till uteplats

Foto: Fredric Boukari

– Det behövs fler exempel på bra samtida arkitektur i Sverige, först då kan vi få en kvalitet som motsvarar det som uppfördes fram till sjuttiotalet.

Kök med matplats

Foto: Fredric Boukari

Vardagsrum.

Foto: Fredric Boukari