Är du proffs på altan?

Testa dina kunskaper. 10 frågor om altan i allmänhet och att bygga altan i synnerhet.
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Daniel Svensson

Ordet altan kommer från latinets altus. Vad betyder det?

Hög
Jord
På annat ställe
Fråga 2 av 10

Vad kallas den byggnadsdel i en altantrappa som bär upp planstegen?

Skruvreglar
Stolpe
Vangstycke
Fråga 3 av 10
Bild till quizfråga

Vad kallas den del i altanen som den vita pilen pekar på?

Bärlina
Syll
Tvärregel
Fråga 4 av 10

En del väljer att ha ipé på sin altan. Vad är det?

Ett läggningsmönster
En grill
Ett trallmaterial
Fråga 5 av 10

Vad är thermowood, som en del bygger altan av?

Ett kompositmaterial
Exotiskt träslag
Värmebehandlat trä
Fråga 6 av 10
Bild till quizfråga

Hur stor ytterdiameter ska en trallskruv minst ha enligt Svenskt Trä?

6,2 mm
5,2 mm
4,2 mm
Fråga 7 av 10

Hur lång ska trallskruven vara om trallen är 28 mm tjock, enligt Svenskt Trä?

45 mm
55 mm
75 mm
Fråga 8 av 10

Det gäller att lägga trallbrädan vänd åt rätt håll. Vad kallas det när man vänder kärnsidan nedåt?

Glad gubbe
Rak gubbe
Sur gubbe
Fråga 9 av 10

När du skruvar eller spikar trallen, i vilken nivå jämfört med trallen ska skruvhuvudet eller spikskallen vara?

Försänkt 2-5 mm ner i trallbrädans översida
2-5 mm över trallbrädans översida
I jämn nivå med trallbrädans översida
Fråga 10 av 10

Vilken maxhöjd anger Boverket som gränsen för bygglovsfri altan, dvs vad är deras definition av marknivå?

0,8 m
1,2 m
1,8 m