Vad kan du om säkerhet vid bygget?

Testa dina kunskaper. 11 frågor om att säkerhet på byggarbetsplatsen.
Fråga 1 av 11
Bild till quizfråga
Foto: Robert-san01

Vilket är vanligaste orsaken till dödsfall och olyckor på byggarbetsplatser?

Klämd eller träffad av föremål
Fall från hög höjd
Lossning av gods
Fråga 2 av 11

Vem bär ansvaret om du som privatperson anlitar en plåtslagare som får i uppdrag att självständigt laga din skorstenshuv, och plåtslagaren ramlar ner och skadar sig?

Plåtslagaren
Du som privatperson
Kommunen
Fråga 3 av 11
Bild till quizfråga
Foto: Mark0

Vid vilken fallhöjd är gränsen satt för att det uppstår en risk?

Mer än 1 meter
Mer än 1,5 meter
Mer än 2 meter
Fråga 4 av 11

Vilken färg har de flesta jordade elektriska kablar?

Röd
Gul/grön
Blå
Fråga 5 av 11
Bild till quizfråga
Foto: Chrisofsweden

Hur många arbetsolyckor i byggverksamhet som orsakade frånvaro inträffade 2022?

1,3 olyckor per 1000 sysselsatta
11,3 olyckor per 1000 sysselsatta
113 olyckor per 1000 sysselsatta
Fråga 6 av 11
Bild till quizfråga
Foto: Ola C

Vid vilken genomsnittlig ljudnivå under en arbetsdag måste man använda hörselskydd?

> 85 dB(A)
> 105 dB(A)
> 125 dB(A)
Fråga 7 av 11

Vilka krav ställs på en byggnadsställning vid tak och fasadarbeten där det finns fallrisk?

Det finns inga krav på byggnadsställning vid tak och fasadarbeten
Minst 0,6 m bred, tvådelat räcke och fotlist samt monterad enligt anvisning
Minst 3 m hög, fastbultad stege samt monterad enligt anvisning
Fråga 8 av 11
Bild till quizfråga

Vilket andningsskydd rekommenderar Arbetsmiljöverket i första hand vid sanering av asbest inomhus?

Tryckluftsmatad helmask med säkerhetstryck och flyktfilter
Dammfiltermask FFP3
Halvmask
Fråga 9 av 11

Vilka är de vanligaste orsakerna till brand på byggarbetsplatser?

Dålig ventilation
Anlagd brand och heta arbeten
Felaktig hantering av kemikalier
Fråga 10 av 11
Bild till quizfråga
Foto: Em´s House

I vilken av följande situationer är privatpersonen som anlitar entreprenören/entreprenörerna ansvarig för säkerheten vid bygget?

Vid totalentreprenad med flera samtidigt arbetande entreprenörer
Vid generalentreprenad med flera samtidigt arbetande entreprenörer
Vid delad entreprenad med flera samtidigt arbetande entreprenörer
Fråga 11 av 11

Vad ska du göra om elektrikern får en elektrisk stöt hemma hos dig?

Placera elektrikern i ett kallt bad
Lämna elektrikern och ringa en annan elektriker
Stänga av strömmen och ge första hjälpen