Vad kan du om hussvamp?

Testa dina kunskaper. Hussvamp och andra typer av svampar i hus.
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen Lindgrenski

Vilken är den vanligaste orsaken till att ett hus blir angripet av svamp?

Användning av obehandlat trä i konstruktionen
Fuktproblem pga dålig ventilation eller läckage
Installation av moderna fönster med lågt U-värde
Fråga 2 av 10

“Den farligaste virkesförstöraren, där ett angrepp som ser obetydligt ut kan leda till halverad hållfasthet”. Vilket hussvamp gäller det?

Vitrötesvamp
Mjukrötesvamp
Äkta hussvamp
Fråga 3 av 10

Hur många olika svampar finns det som kan få fäste i ett hus, om vi inte räknar med mögelsvampar?

Ett par
Ett tjugotal
Ett trettiotal
Fråga 4 av 10

När hussvampen växer och bryter ner träet bildar den en syra, vilken?

Propionsyra
Myrsyra
Oxalsyra
Fråga 5 av 10

Varför hittar man ofta hussvampangrepp just i anslutning till murverk och cement?

Den behöver tillgång till fast material för att få fäste
Den behöver tillgång till kalk för att kunna växa
Den behöver tillgång till värme för att kunna växa
Fråga 6 av 10

Vad är ett bra sätt att kontrollera om virke är skadat av hussvamp?

Känna med kniv om det känns mjukt eller smular sönder
Mäta med fuktmätare om fukthalten är över 15%
Mäta pH-värdet med elektronisk pH-mätare
Fråga 7 av 10

Vilket material kan äkta hussvamp inte angripa?

Gips
Glas
Obehandlat trä
Fråga 8 av 10

Vilken typ av svampangrepp är vanligast i badrum?

Äkta hussvamp
Torröta
Svartmögel
Fråga 9 av 10

Vad av följande är en effektiv metod för att minska risken för svampangrepp i en krypgrund?

Täcka grunden med plastfolie
Säkerställa god ventilation
Regelbundet spraya med ättika
Fråga 10 av 10

Vilken typ av svamp anses vara skadlig för att den kan påverka luftvägarna?

Äkta hussvamp
Svartmögel
Torröta