Vad kan du om strålning från elektriska apparater?

Testa dina kunskaper. 10 frågor om strålning, magnetfält och hälsa.
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga

Finns det några kända hälsorisker med att använda en vanlig elektrisk apparat där hemma som t ex kaffekokare?

Ja
Bara en kort stund när du sätter på den
Nej
Fråga 2 av 10

Elektriska och magnetiska fält finns naturligt, bl a genom jordens magnetfält. Det elektriska fältet har normalt en styrka av ca 100-150 V/m vid jordytan. Hur mycket kan den öka vid åska ungefär?

Med ca 10 %
Den dubbleras
Hundrafalt
Fråga 3 av 10
Bild till quizfråga
Grafik: Wikipedia

Vilken av följande enheter används i Sverige för att mäta styrkan av magnetfält?

Lux
Tesla
Gauss
Fråga 4 av 10

Det finns en svag misstanke om hälsoeffekter vid användning av mobiltelefon. Hur kan du bäst minska din exponering för elektromagnetiska fält från mobiltelefonen?

Använda telefonen i områden med dålig täckning
Hålla telefonen närmare huvudet
Prata i högtalaren eller använda hörlurar
Fråga 5 av 10

Vilket av följande påstående om strålning från trådlösa nätverk är sant?

Det har entydigt visats orsaka cancer hos människor
Det har visat sig orsaka elallergi hos vissa människor
Det finns inga misstankar om hälsorisker gällande strålning från wifi
Fråga 6 av 10

Vilken typ av strålning avges från mobiltelefoner?

Icke-joniserande strålning
Gammastrålning
Joniserande strålning
Fråga 7 av 10
Bild till quizfråga

Det finns en vetenskapligt grundad misstanke om att även svaga magnetfält från kraftledningar skulle kunna öka risken för en viss sjukdom, vilken?

Elöverkänslighet
Reumatism
Barnleukemi
Fråga 8 av 10

Vad menas med vagabonderande strömmar?

Små elektriska strömmar som uppstår från statisk elektricitet i hemmet
Elström som genereras av atomosfäriska strömningar
Elström som tar fel väg i elsystemet, t ex via ett avloppsrör
Fråga 9 av 10
Bild till quizfråga

Vad är det viktigaste för att undvika risker vid normal användning av mikrovågsugnen?

Att inte stå närmare än 2 meter från ugnen medan den är igång
Att låta maten vila minst 30 sekunder innan du tar ut den
Att inte använda den om luckan är trasig
Fråga 10 av 10

Vilken typ av spis avråder Elöverkänsligas Riksförbund från att använda?

Gasol
Induktion
Traditionell spisplatta