Säkringar i elcentralen - har du koll?

Testa dina kunskaper 10 frågor om elektriska säkringar.
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Miscela

Vilken funktion fyller säkringen i elcentralen?

Att spara energi
Att skydda mot överbelastning
Att öka strömmens flöde
Fråga 2 av 10

Vilken typ av säkring är vanligast i moderna hem?

Proppar
Automatsäkringar
HRC-säkringar
Fråga 3 av 10

Vilken storlek har din huvudsäkring om proppen har färgen blå i bottenplattan när du skruvar ut den?

16 A
20 A
25 A
Fråga 4 av 10
Bild till quizfråga
Foto: laufera

Vilket av följande är ett annat namn för diazed-säkring?

Dvärgbrytare
Knivsäkring
Gängsäkring
Fråga 5 av 10

Varför ska man inte ersätta en säkring med en med högre amperetal?

För att den är dyrare
För att det kan leda till överbelastning och brandrisk
För att den blir mindre effektiv
Fråga 6 av 10

Hur märker du att en smältsäkring har gått?

Den lyser
En liten färgprick i änden lossnar
Det knäpper i den
Fråga 7 av 10

Vilken enhet används för att mäta storleken på en säkring?

Volt
Watt
Ampere
Fråga 8 av 10
Bild till quizfråga
Foto: El Janne

Vilken av följande metaller kan ledaren i en smältsäkring vara gjord av?

Silver
Volfram
Molybden
Fråga 9 av 10

Hur många watt klarar en 10A-säkring för uttag i köket?

2300 W
2500 W
2700 W
Fråga 10 av 10

Vad är det första man bör göra om en mätarsäkring löser ut?

Man byter den
Man ringer nätägaren då det är deras säkring
Man försöker ta reda på orsaken till att den löste