Kan du virket?

Testa dina kunskaper. 10 frågor om trä som förädlats.
Fråga 1 av 10

Vad står förkortningen KL för i KL-trä?

Konstruktionslaminerat
Kombinerat lager
Korslimmat
Fråga 2 av 10

Vilket är det huvudsakliga verksamma ämnet vid tryckimpregnering av furuvirke?

Kreosot
Krom
Koppar
Fråga 3 av 10
Bild till quizfråga

Vad är splintved?

Yttre delen av en trädstam
Tillväxtskiktet under barken
Inre delen av en trädstam
Fråga 4 av 10
Bild till quizfråga

Vad föreställer bilden?

Vilmaregel
Lockläkt
Konstruktionsvirke
Fråga 5 av 10

Vilket träslag har virket man ofta gör bastulavar och bastupanel av på grund av dess låga värmeledningsförmåga och att det inte släpper kåda?

Gran
Furu
Asp
Fråga 6 av 10

Vad är massaved?

Grovt krossat trä som används som fyllnadsmaterial vid väg- och järnvägsbygge
Rundved lämplig som råvara för tillverkning av pappersmassa
Tätt och tungt virke som används för att tillverka massiva träkonstruktioner, t ex tunga broar och stödpelare
Fråga 7 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Teed

Det finns olika sätt att såga virke. Vad kallas det när stocken först delas genom två enkla snitt genom märgen, för att därefter sågas i snitt i 45 graders vinkel mot de första snittytorna?

Kvartssågning
Blocksågning
Fyrsågning
Fråga 8 av 10

Vilket av följande alternativ är INTE en typ av gagnvirke?

Stolpar
Ved till bränsle
Massaved
Fråga 9 av 10

Vilken trall av följande har hittills presterat sämst i RISEs och Malmö Stads pågående test av trall till altanen?

Tryckimpregnerat
Kebony
Sioo-x
Fråga 10 av 10

Vad är råspont?

Virke med spontade kanter där en sida är sågad och den andra grovhyvlad
Virke med finsågad framsida och tre hyvlade sidor och rillade faser
Virke i 22 mm tjocklek avsett för takfot