Kan du bygga altan?

Testa dina kunskaper. Se om du har vad som krävs för att bygga altanen själv.
Fråga 1 av 11
Bild till quizfråga
Foto: m@nge

Vilken sida av trallen ska du lägga upp?

Glad gubbe alltid
Sur gubbe alltid
Finaste sidan oavsett
Fråga 2 av 11

När behöver du söka bygglov för att bygga ett trädäck i nivå med marken?

Om det är större än 40 m2
Om det går närmare tomtgränsen än 4,5 meter
Du får i princip täcka hela tomten med trall utan bygglov
Fråga 3 av 11
Bild till quizfråga

Vilken grundläggningsmetod för altanen är smidigast men också dyrast?

Plintar
Plattor
Markskruv
Fråga 4 av 11
Bild till quizfråga

Vad kallas altanens konstruktionsdel som är utplacerad här?

Mellanbjälklag
Skruvreglar
Fackverk
Fråga 5 av 11

Hur fastställer du höjden på din altan?

Från marken vid altanens mittpunkt upp till altangolvets ovansida
Från marken vid altanens ytterkanter upp till altangolvets ovansida
Från marken vid altanens högsta punkt (såsom ett räcke) upp till altangolvets ovansida
Fråga 6 av 11

Hur ska bärlinan alltid placeras för bärighetens skull?

Liggande
Stående
Diagonalt
Fråga 7 av 11

Med vilket maxavstånd bör skruvreglarna placeras ut?

cc 60 cm
cc 70 cm
cc 80 cm
Fråga 8 av 11

Bärlinor får gärna vara 45x170 mm för att ge ett riktigt stabilt golv. Hur kan du kompensera om du måste ha en klenare dimension än så?

Med fler stödjepunkter
Med färre skruvreglar
Med större cc-avstånd mellan golvplankorna
Fråga 9 av 11

Vilka verktyg klarar du dig med när du ska bygga altan?

Tigersåg, borr, morakniv och lina
Minigrävare, hammare, skiftnyckel och tumstock
Spade, fogsvans, skruvdragare och mätverktyg
Fråga 10 av 11

Vad var snittpriset för materialet till en 60 kvm stor altan när Byggahus.se jämförde priser hos de 6 största byggvaruhandlarna på nätet i mars 2023?

26 500 kr
36 500 kr
46 500 kr
Fråga 11 av 11

Får du fälla in altanbelysnng (decklighter) i trallgolvet själv utan hjälp av elektriker?

Nej
Ja, alltid
Ja, om det är svagström 12V eller 24 V