Vad kan du om attefallshus?

Testa dina kunskaper. 10 frågor om det stora lilla bygglovsbefriade huset.
Fråga 1 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen 1977bjorn

Vem av följande får bygga attefallshus?

Den som äger en obebyggd tomt
Den som redan har byggt tre friggebodar om 15 m2 vardera
Den som äger ett en- eller tvåbostadshus
Fråga 2 av 10
Bild till quizfråga
Grafik: Medlemmen dea74

Vad behöver du göra till kommunen när du ska bygga attefallshus?

Ansöka om bygglov
Anmälan till byggnadsnämnden
Inget
Fråga 3 av 10

Vilken är den högsta tillåtna höjden från mark till taknock på attefallshuset?

3,0 meter
3,5 meter
4,0 meter
Fråga 4 av 10
Bild till quizfråga
Medlemmen Todpops attefallshus.

Du får bygga flera attefallshus om du vill, men vilken storlek får de max vara tillsammans?

25 m2
30 m2
40 m2
Fråga 5 av 10

Enligt miljöbalken krävs tillstånd för att bygga attefallshus inom strandskyddsområde. Hur långt från hav, sjö och vattendrag är det normalt strandskyddområde?

50 meter
100 meter
150 meter
Fråga 6 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Per Nadén

Vad kallas attefallshuset enligt byggreglerna om du inreder det som självständig bostad?

Komplementbostadshus
Komplementbyggnad
Komplementstuga
Fråga 7 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen jansch49

Vad av följande krävs om attefallshuset ska användas som permanentboende?

Att det har utrymningsmöljligheter via taklucka
Att det har utrymmen för matlagning, personlig hygien och förvaringsmöjligheter
Att det har en källare med ledstång i trappan ner
Fråga 8 av 10

Vilket av följande är exempel på områden där attefallshus inte får byggas?

Norrlands kustland
Områden av riksintresse för totalförsvaret som är flygplatser eller skjutfält
Skånes kustland
Fråga 9 av 10
Bild till quizfråga
Medlemmen dea34:s attefallsgarage.

Vilket år klubbade riksdagen igenom beslutet om attefallshus?

2014
2015
2016
Fråga 10 av 10
Bild till quizfråga
Foto: Veidekke

Bostadsministern som uppfann attefallshuset hette just Attefall i efternamn. Men vad hette han i förnamn?

Sture
Staffan
Stefan