Vad kan du om elpriser?

Testa dina kunskaper. 11 frågor om elpriset.
Fråga 1 av 11
Bild till quizfråga
Foto: Marlén Eskilsson

Hur många elhandelsföretag finns det på den svenska elmarknaden?

Drygt 140
Drygt 40
Drygt 240
Fråga 2 av 11

Vad heter den stora börsmarknaden för el i Norden?

Nasdaq
NEM (Nordic Energy Market)
Nord Pool
Fråga 3 av 11

Energiskatten höjdes från den 1 januari 2023, till hur mycket inklusive moms?

29 öre per kWh
39 öre per kWh
49 öre per kWh
Fråga 4 av 11
Bild till quizfråga
Foto: Ulrika M.M

Elöverföringsavgiften ingår som en del på din faktura från nätägaren. Hur ändras priset på avgiften per kWh beroende på hur mycket du förbrukar?

Priset sjunker ju mer du förbrukar
Priset ökar ju mer du förbrukar
Inte alls
Fråga 5 av 11

Vilket år indelades Sverige i 4 elprisområden?

2008
2011
2014
Fråga 6 av 11
Bild till quizfråga
Foto: Wikipedia/Citronlemonad

Vilket elprisområde tillhör Jönköping?

SE4
SE2
SE3
Fråga 7 av 11

Om du har elavtal med rörligt pris, vad baseras det priset på?

Ett viktat dagsmedelvärde av spotpriset under dagen
Ett viktat månadsmedelvärde av spotpriset under hela månaden
Ett timbaserat spotpris
Fråga 8 av 11
Bild till quizfråga
Foto: Marlén Eskilsson

När på dygnet är elen oftast som billigast?

På morgonen
Vid lunchtid
På natten
Fråga 9 av 11

En beståndsdel i elpriset är elcertifikatsavgiften och den baseras på hur mycket el du använder. Vad är syftet med den?

Främja produktionen av förnybar el
Utveckla elnätet
Jämna ut elkostnaderna över landet
Fråga 10 av 11
Bild till quizfråga
Foto: medlemmen Paulina123

Vad var börspriset på el i december 2022 för elområde 1 respektive elområde 4, exklusive moms, påslag, skatter och andra avgifter?

100,7 respektive 241,7 öre/kWh
206 respektive 271,4 öre/kwh
29 respektive 109,4 öre/kwh
Fråga 11 av 11

Fram till den 23 december 2022 låg det genomsnittliga spotpriset (i december) på el i södra halvan av Sverige på ca 3:40 kr/kWh. Hur mycket tillkommer ungefär i form av skatt, moms, påslag och nätavgift på det priset?

20-30 öre
50-70 öre
150-200 öre