Vad pratar vedhuggaren om?

Testa dina kunskaper. 11 blandade frågor om ved.
Fråga 1 av 11

Vilket träslag är bäst att elda med?

Gran
Tall
Björk
Fråga 2 av 11

Att spänta ved, vad är det?

Hugga vedträn
Tälja spån av ved med en kniv
Klyva ved till stora stickor
Fråga 3 av 11

När på året är det bäst att kapa och klyva ved?

Januari-februari
Mars-april
Maj-juni
Fråga 4 av 11
Bild till quizfråga
Foto: Ludvig Eskilsson

Vad är den uppskattade tidsåtgången för att skapa 1 m3 ved, från skog till vedbod, förutsatt att arbetskraften är van?

1-5 h/m3
6-10 h/m3
11-15 h/m3
Fråga 5 av 11

Vad är fastkubikmeter i vedsammanhang?

Volymen när vedklabbarna är travade
Volymen virke utan luft
Volymen när vedklabbarna är stjälpta
Fråga 6 av 11

Vad är ungdomsved?

Den första ved som bildas hos barrträd
Den första ved som bildas hos björk
Den första ved som bildas hos ek
Fråga 7 av 11
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen koolla

Hur många kWh motsvarar 1 kg torr ved?

Ca 4,3 kWh
Ca 14,3 kWh
Ca 24,3 kWh
Fråga 8 av 11

Vilket påstående är INTE sant om att elda med sur ved?

Den höga fukthalten minskar vedens energivärde
Det ökar miljöutsläppen mångfaldigt
Det ökar kaminens verkningsgrad
Fråga 9 av 11

Vilken av följande fukthalter i träet ger oftast bäst energiutdelning?

35%
25%
15%
Fråga 10 av 11
Bild till quizfråga
Foto: Lundaved

Ek är fantastisk ved, men hur länge måste den torka innan användning?

6-8 månader
2-3 år
4-5 år
Fråga 11 av 11
Bild till quizfråga
Foto: Medlemmen coupas

1 kubikmeter travad ved, hur många kubikmeter stjälpt ved motsvarar det ungefär?

1,6 m3
2,6 m3
3,6 m3