Arkitektur

Gästhuset Enen nedsänkt i marken för att inte störa grannens utsikt

Husägaren på Onsalahalvön ville göra något åt det lilla gästhuset på tomten. Arkitekterna Sjöblom Freij ritade en fristående gäststuga och sommarhus på 60 kvm, nedsänkt i marken för att inte störa grannens utsikt.

Arkitektritad tillbyggnad

Foto alla bilder: Sjöblom Freij Arkitekter

Läget kunde inte vara bättre bland sommarhusen ute på Onsalahalvön. Sextio kvadratmeter stort inspireras det moderna gästhuset Enen av gamla sjöbodars former i en både lågmäld och karaktärsfull byggnadskropp. Med en fasad i lärkträ, aluminiumfönster byggt på en platsgjuten grund tar den unga arkitektduon Sjöblom Freij fasta på det omgivande västkustlandskapet.

Arkitektritad tillbyggnad

Det är lätt att tro att Sjöblom Freijs tillägg tillhör det stora vita huset strax bakom, men istället är det en friliggande del av det röda till höger.

– Vår beställare hade länge tänkt göra något åt det lilla huset som låg här tidigare och fungerade som gästhus, förklarar arkitekt Axel Freij. De har haft en nära dialog med närmaste grannen för att inte störa utsikten. Byggnaden har sänkts ned 80 centimeter under mark så att gaveln möter ut i marknivå vilket också har gjort det möjligt att få in ett litet loft.

Arkitektritad tillbyggnad

Huset fungerar som både gästhus till den intilliggande större byggnaden, och som självständigt sommarhus.

– Vi har arbetat med tre skilda byggsystem där träkonstruktion och aluminiumfönster möts på den platsgjutna plattan, tillägger Jacob Sjöblom. Det ger helt olika krav på precision där Schüco-fönstren kräver en mycket exaktare tolerans.

Arkitektritad tillbyggnad

Den slutna baksidan mot grannhuset har fått samma fasadindelning som den fönsterbeklädda framsidan.

– Vi kunde ha valt en vanlig regelstomme med träpanel, säger Jacob Sjöblom, men med de här stavlimmade treskiktsplattorna får vi en helt annan precision tillsammans med en lättförståelig form och därmed ett snabbare montage. Det hela blir ett slags elementbygge som är lättare uppfört efter att vi som arkitekter skapat noga detaljerade ritningar. Arkitektoniskt var det viktigt att den vertikala indelningen fortsatte runt om hela byggnaden. Byggnadens baksida är i detta fall grannens utsikt och därför var det viktigt att ge den sidan omsorg i detaljeringen. 

Arkitektritad tillbyggnad

Glaspartierna ger en nästan skör lätthet åt den låga marknära byggnaden, notera att hörnen är pelarfria. Taket är sedumtäckt och bidrar till att relatera till det omgivande strandlandskapets sommaräng med vallmo och annan blomster. De tydligt åtskilda konstruktionerna ger klara fördelar vad gäller logistik, montage och ekonomisk kalkyl. 

– Det är en klar fördel för kunden att få ett rätt exakt pris på hela överbyggnaden, det är däremot alltid lite svårare att träffa budgeten vad gäller schaktning och gjutning av platta.

Arkitektritad tillbyggnad

Den platsgjutna plattan har ingjuten golvvärme, i övrigt är betongen synlig endast exteriört i trappa och stödmurar.

– Vi har vinklat trappan för att skapa en rörelse som riktar sig till huvudbyggnaden och förhålla oss för landskapets förutsättningar.

Arkitektritad tillbyggnad

Exteriören består av liggande fjällpanel som behandlats med träskyddet SiOO för att ge en lätt silvergrå kulör. Samma mått men som vanlig furupanel återfinns på insidan. Även det massiva trägolvet är furu.

– Vi hade en ung mycket duktig byggare till hjälp på Almedals Bygg, förklarar Axel. Det här var ett av hans första egna projekt, han var duktig och noggrann. Det här var verkligen hans baby, och så fick han ju barn under bygget också!

Arkitektritad tillbyggnad

Trots den rikligt uppglasade fasaden som vetter mot den närliggande stranden har beställarna inte problem med insyn. 

– Huset ligger inte så nära som det ser att göra på bilderna, förklarar Axel Freij, dessutom har vi ett nästan osynligt släpp ovanför fönstren för en integrerad solavskärmning. 

Arkitektritad tillbyggnad

Planlösning.

En kamin ger extra värme kalla vintermånader trots att treglasfönster och god isolering ger bra energivärden. En luftvärmepump återvinner värme från inneluften via utsug badrum och kök.

 

- Problemet är snarare att det blir för varmt, medger Jacob. Den öppningsbara delen av takfönstret kunde ha varit större, men vi har samtidigt öppningsbara fönsterpartier i sovrummet samt två stora glasdörrar i gaveln.

Arkitektritad tillbyggnad

Konstruktionsritning.