Ekonomi

Stigande priser på husmarknaden

Husen blir allt dyrare, samtidigt som få vill sälja.

Stigande priser på husmarknaden

Helårstakten för bostadspriserna ligger på en fortsatt hög nivå, även om ökningen inte är lika kraftig som fjolårets, visar senaste rapporten från Mäklarstatistik. Huspriserna har stigit med tio procent sista tolv månaderna, och med tre procent under den senaste tremånadersperioden. Det innebär att de stigande priser vi sett under flera månader håller i sig.

Alla län, förutom Kronoberg och Örebro, visar plus i statistiken. I Örebro står huspriserna istället stilla och i Kronoberg minskar de med tre procent. 

Utbudet av hus är fortsatt lågt i riket som helhet.

- En tendens är att husmarknaden kommit ikapp bostadsrättsmarknaden när det gäller efterfrågan. Det låga utbudet är just nu speciellt påtagligt för hus. Nu går vi även in i en period som verkligen är högsäsong för husförsäljningar, säger Lars-Erik Nykvist, vd för Fastighetsbyrån.

Mäklarfirmorna kommenterar också det kommande amorteringskravet. Den gemensamma bilden är att kravet inte skapat någon hets på bostadsmarknaden, så som många experter ansåg att det gjorde förra gången lagförslaget var på tal.

Hittills har effekten varit liten. Vi tror den blir mindre i år eftersom bankerna har restriktivare regler nu. Den största effekten av att amorteringskravet kommer på plats är nog att en sänkning av avdragsrätten för bolåneräntor rycker närmare, säger Erik Olsson, vd för Erik Olsson Fastighetsförmedling.

Husprisökningar, topp 5 senaste 3 månaderna

Jämtland, 8 %

Östergötland, 5 %

Gävleborg, 5 %

Dalarna, 5 %

Stockholm, 5 %