Växthusets skruvar rostade efter en månad - borde få nytt

Ett annat växthus.

Ett annat växthus. Foto: Dancover.

Hans nya växthus började rosta en månad efter montering. Nu går han till ARN.

En kort tid efter att en husägare i Falkenberg monterat sitt växthus började skruvarna att rosta. Trots upprepade försök att komma överens med tillverkaren om hur felet skulle avhjälpas kom man inte fram till någon lösning. Nu har Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) fått avgöra i ärendet.

- Nämnden anser att NN har bevisat att det är fel på varan eftersom skruvarna rostat så kort tid efter monteringen. Dancover har inte bevisat att felet uppstod efter avlämnandet eller att det är sådant att det inte kan ha funnits redan då. Dancover ansvarar därför för felet.

Företaget ifråga ansåg att husägaren istället skulle montera nya skruvar samt få ett prisavdrag på 20 procent. Men enligt husägaren som följt monteringsanvisningen så skulle rutorna limmas vilket gör att det inte längre går att byta ut skruvarna. Företaget hävdade då att det handlade om ytrost som skulle kunna åtgärdas med WD40. Men även detta säger husägaren emot.

- Det handlar inte om ytrost utan bultarna håller på att rosta igenom eftersom de är ytbehandlade med galvanisk förnickling. Detta är förkastligt för utomhusbruk eller fuktig inomhusmiljö enligt gängse korrosions- och ytbehandlingsstandarder. Om Dancover säljer en vara som kräver rostskyddsbehandling är det företagets skyldighet att upplysa om detta vid försäljningen eller åtminstone i den manual som följer med, skriver han i sin anmälan till ARN.

ARN rekommenderar företaget att avhjälpa felet på plats eller leverera ett nytt växthus och samtidigt stå för återlämnandet av den ursprungliga varan.