Energi

Vindkraft populärt – och många vill bli delägare

Var tredje svensk skulle helst önska att deras el är producerad av vindkraft. Och två av tre svenskar kan tänka sig att bli andelsägare i vindkraft, om det byggs vindkraft i den egna kommunen. Det framgår av två nya Sifoundersökningar.

Sifoundersökningarna, som beställts av Svensk Vindenergi, visar att svenskarna i allmänhet ser positivt på vindkraft. I den första undersökningen ställdes frågan: ”Varifrån skulle du helst önska att den elektricitet du köper kommer ifrån?” Så här blev svaren:

 • Vindkraft 34 procent
 • Vattenkraft 23 procent
 • Solkraft 26 procent
 • Kärnkraft 8 procent
 • Biokraft 5 procent
 • Kolkraft 0 procent
 • Gaskraft 1 procent
 • Tveksam/vet ej 5 procent

I den andra Sifoundersökningen ställdes frågan: ”Om det byggs vindkraft i din kommun, skulle du då kunna tänka dig att bli andelsdelägare i vindkraftverken?” Så här blev svaren: • ”Ja” 35 procent

 • ”Ja, men bara om det sänker min samlade elräkning” 31 procent
 • ”Nej” 29 procent
 • ”Tveksam/vet ej” 5 procent

Om man inkluderar dem som svarade ”ja, men bara om det sänker min samlade elräkning”, innebär det att två av tre personer, 66 procent, kan tänka sig att äga andelar i vindkraftverk. De båda Sifoundersökningarna genomfördes i augusti-september 2011. Varje fråga besvarades av 1000 personer.