Ekologiskt & energieffektivt, Energi

Även varmvattenberedare energimärks

Ytterligare en produktgrupp meddelas den här veckan få såväl ekodesignkrav som energimärkning - denna gången är det varmvattenberedare som står i fokus. 

– De nya kraven och framför allt den nya märkningen, kommer att driva på teknikutvecklingen och gynna innovationer som tänker energisnålt, säger Anna Johansson som är ställföreträdande enhetschef på resurseffektiva produkter hos Energimyndigheten.

Ekodesignkravet innebär att produkten har minimikrav på sig gällande energieffektivitet, samt krav som reglerar mängden kväveoxidutsläpp och bullernivån som produkten får ge ifrån sig. Förslaget uppges spara 125 TWh varje år inom EU från och med år 2020.