Tuffare krav på fastbränslepannor

Ved- och pelletspannor får strängaste kravnivån och energimärkningsetiketter.

Samtliga fastbränslepannor på marknaden får energieffektivitetskrav, utsläppskrav och energimärkning senast 1 januari 2020, detta enligt beslut taget av EU:s Rådsarbetsgrupp för Ecodesign Lot 15. Som fasta bränslen räknas ved, pellets, briketter, spån, kol, koks och torv.

Energimyndigheten konstaterar att både pannor endast för centralvärme, samt pannor för centralvärme och tappvarmvattenproduktion ingår, samt cogeneration-pannor med elektrisk kapacitet upp till 50 kW. Däremot inte pannor för direkt rumsuppvärmning, exempelvis kakelugn.

Detta innebär att den som bygger nytt eller renoverar inte får fortsätta elda i en omodern panna. Idag tillhör cirka 65 procent av de 230 000 vedeldade värmepannorna kategorin äldre och omoderna. 

- Reglerna träder i kraft tidigast 2018. Då införs nya gränser för de produkter som säljs på marknaden, säger Carlos Lopez, expert på Energimyndigheten.

När det kommer till energimärkningen så ska energieffektivitetsklass anges, från G till A++. Fastbränslepannan ska dessutom få effekt samt ljudnivå angivet på etiketten. Därutöver ska du kunna se om pannan kan producera tappvarmvatten, och om det är en cogeneration-panna.

De nya kraven

  • Verkningsgrad ska vara 77 procent till år 2020 (75 procent för pannor med en effekt lägre än 20 kW).
  • Hårdare utsläppskrav av partiklar, organiska föreningar, kolmonoxid och kväveoxider. Partikelutsläpp: 40 mg/m³, utsläppskrav för kolmonoxid: 500 mg/m³, utsläppskrav för kolmonoxid för manuellt skött panna: 700 mg/m³.