Värme

Torkan genererar höga elpriser

Elpriset i juli är det högsta på tio år på grund av torkan.

Elpriserna har legat högt i juli. Främsta orsaken till detta är den extrema torkan som Sverige haft, och dess påverkan på markvattennivåerna.

Medelspotpriset för juli stannade på 54 öre/kWh vilket är 83 procent högre än juli 2017. Detta är också den högsta siffran för juli på tio år samt det högsta elpriset, oavsett period, på sju år enligt siffror från tjänsten Elskling.

- Ett underskott på 28 TWh är extremt och vattenkraften är därför återhållsam med vattnet. Julis elpris blev högre än många vinterpriser vi haft de senaste åren, säger Faraz Azima, vd för Elskling.

De låga markvattennivåerna ger ett ökat underskott i vattenbalansen, samtidigt stiger risken för vattenbrist i vinter.

- Risken för höga spotpriser i vinter är högre än normalt. Därför är det hög tid att fundera på om man kommer klara eventuella pristoppar framöver. Känner man att det finns utrymme i budgeten så kan man gott ligga kvar på rörligt och hoppas på regn. Om inte, kan det vara dags att binda. Oavsett avtalsform ska man kontrollera så man inte har onödiga påslag i elavtalet, fortsätter Faraz Azima.

Skulle det regna mycket i höst finns det chans att priserna faller tillbaka.