Timavtal inte så populärt som väntat

Få personer har tecknat timavtal, och anledningen till detta uppges vara den bristfälliga informationen som finns hos myndigheter och elföretag.

Det fanns en förhoppning om att timavtal på el skulle få elkunderna att byta elavtal och sedan göra aktiva val i sin vardag som sänker elförbrukningen och därmed hushållets elkostnader. Men avtalets popularitet har uteblivit. Energimarknadsinspektionen har nu undersökt orsaken till detta, och uppger att en stor anledning tycks vara att informationen mot konsumenterna varit bristfällig både från myndigheter och elföretag. Dessutom har det upplevts svårt att jämföra priser, kunderna har till exempel inte haft tillgång till timvärdena före avtalstecknandet vilket gjort att de inte vetat om timavtalet är mer fördelaktigt eller ej.

Undersökningen visar även att cirka 8 600 kunder valt att teckna timavtal.

- I relation till det totala antalet kunder och kundaktiviteten på marknaden under samma period har efterfrågan på timavtal därmed varit låg, skriver Energimarknadsinspektionen i ett pressmeddelande.

Möjligheten att gratis byta till timavtal har funnits sedan oktober 2012.