Energi

Tillsynsavgiften för bergvärme varierar med tusentals kronor

Hus i Småland.

Hus i Småland. Foto: Marlén Eskilsson

Storstädernas tillsynsavgift för bergvärme mäter tusentals kronor, medan du i billigare kommuner kommer undan med en avgift under tusenlappen.

119 000 kronor, så mycket kostar Jacob Forsells bergvärmeinstallation och enligt deras beräkningar har de sparat in installationskostnaden inom 2-3 år. Men trots en ganska ljus beräkning, irriterar han sig på den tillsynsavgift som Stockholm kommun tagit ut för att han skulle få sitt tillstånd.

- Jag fick reda på från början att det krävdes ett tillstånd för att få borra och det har jag inget att invända emot. Men jag reagerar på den höga kostnaden, 5 200 kronor. Jag tycker inte det finns någon rimlighet att man stödjer vissa miljöbesparande åtgärder men inte andra, säger Jacob Forsell till Plånboken P1.

Tillsynsavgiften som kommunen tar ut varierar beroende på var i landet du bor. Plånboken P1:s granskning visar att det kan skilja tusentals kronor mellan olika kommuner. Boende i storstäderna får betala mest.

I Stockholm är det absolut dyrast, vilket kommunen motiverar med att staden är tätbebyggd och har en komplex marksituation, det är många faktorer att ta hänsyn till vilket gör att det tar lång tid att kontrollera, inspektera och handlägga ärendet. Därav den högre avgiften. 

I Kristianstad och Östersund är det istället billigast, där betalar du endast 920 respektive 960 kronor enligt P1:s rundringning.

Lyssna på hela reportaget här.