Ekonomi

Tillsvidareavtal på elen - ett historiskt bottennapp

Den gynnsamma vintern har skapat ett historiskt stort gap mellan elpriser i tillsvidareavtal och rörliga elpriser, och genomsnittshuset med tillsvidareavtal har enligt Tv4.se förlorat 8 000 kronor på ett år jämfört med ett hushåll med rörligt elpris. 1 miljon svenskar uppges sitta med tillsvidareavtal.

De med bundna elavtal har istället bara fått betala mellan 300-400 kronor mer än de med rörligt elpris.

Orsaken till det historiskt stora prisgapet är en mild vinter i kombination med välfyllda vattenförråd.