Energi

Tillfälligt avbrott i tjänsten för energideklarationer

Exempel på energideklaration.

Exempel på energideklaration.

Tekniskt underhåll gör att du inte kan söka energideklarationer under morgonen idag.

Har du tänkt söka fram en energideklaration för en särskild fastighet idag? Då får du avvakta. Under morgonen ligger tjänsten nere hos Boverket på grund av tekniskt underhåll.

- Det berör tjänsterna Sök energideklaration, Beställ en ny sammanfattning och Sök behörighet till energideklarationsregistret, skriver Boverket och lovar att underhållet inte kommer att ta mer än två timmar.

Du som tänkt undersöka ett hus energiförbrukning inför köp eller hyreskontrakt får vänta tills efter klockan 10 då tjänsten åter väntas vara tillgänglig för allmänheten.

Vad innehåller en energideklaration?

Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

  • den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp
  • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
  • åtgärdsförslag, om energiexperten har föreslagit sådana, för att minska energianvändningen
  • om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde

Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.