Solceller

Takpannor med solceller i hos Jörgen Strandberg

Jörgen Strandberg har installerat solpannor på sitt tak.

Jörgen Strandberg har installerat solpannor på sitt tak. Foto: Lars Bärtås

Takpannor med inbyggda solceller kan vara intressant om du ska byta tak och vill dra nytta av solenergi på ett diskret sätt. Vi tittar närmare på två leverantörers erbjudanden och besöker Jörgen Strandberg som är en av de första privatpersonerna i Sverige som valt att investera i solcellstakpannor.

Medan Tesla förbereder sin uppmärksammade lansering av solcellstaket Solar Roof i Europa, har några solenergiföretag i Sverige passat på att utveckla egna system med takpannor som levererar solel. Ett av företagen är Soltech Energy som i fjol lanserade Soltech ShingEl: en byggnadsintegrerad solpanel som utseendemässigt efterliknar Benders plana betongpanna Carisma. Storleksmässigt är ShingEl-pannan dock längre och motsvarar fem vanliga Carisma-pannor i bredd.

– ShingEl-systemet är framför allt en lösning för nybyggnation eller för husägare som ska byta tak och vill kunna integrera solel i själva taktäckningen. Alternativet är annars att placera en solcellsanläggning ovanpå det nya taket, vilket aldrig blir särskilt snyggt, säger företagets vd Frederic Telander. 

ShingEl-pannorna levererar el via tunnfilmssolceller som integrerats i laminerade glasskivor med en metallram omkring. Varje panna har en installerad effekt på 40 watt, vilket motsvarar ungefär 100 watts effekt per kvadratmeter.

Shing el
Nybyggt hus med ShingEl installerat. Foto: 

– I ungefärliga tal räknar vi med att ShingEl, i gynnsamt solläge, ger ungefär en kilowattimme per installerad watt och år. Det är jämförbart med vad en konventionell solcellsanläggning brukar ge installerad i samma läge.

Solcellspannorna läggs bara på gynsammaste delen av taket

Som regel täcks inte hela taket med solcellspannor, utan bara den del som har bäst solläge. Det innebär oftast att ena taksidan är ett solcellstak, medan den andra sidan har vanliga takpannor med snarlikt utseende. Installerar man till exempel ShingEl-pannor på ena sidan av ett normalstort villatak, 50 kvadratmeter, får solcellstaket en installerad effekt på cirka 5 kilowatt. Merkostnaden för denna installation blir ungefär 1500-1800 kronor per kvadratmeter, jämfört med ett motsvarande tak med Benders Carisma-pannor.

Merkostnaden för denna installation blir ungefär 1500-1800 kronor per kvadratmeter.

– Det rimligaste är att jämföra denna investering med vad det kostar att lägga ett nytt tak och sedan komplettera det med en motsvarande solcellsanläggning, säger Frederic Telander.

Soltech Energy bedömer att det finns en hyfsad marknad för produkten, baserat på faktumet att det byts cirka 30 000 tak på befintliga hus i Sverige varje år. Dessutom byggs det ungefär 12 000-13 000 nya småhus om året. De nybyggda husen har i regel en energianvändning under 55 kilowattimmar per kvadratmeter och värms med en effektiv frånluftsvärmepump, som totalt brukar förbruka cirka 5000-6000 kilowattimmar el per år.

ShingEl
Närbild av ShingEl. Foto: Soltech Energy

– Med tanke på att dagens nybyggda småhus är så pass energieffektiva skulle ett solcellstak kunna täcka hela, eller större delen, av hushållets energibehov räknat över ett år. I princip innebär det alltså att dessa hus blir energineutrala, såtillvida att de levererar ett överskott av el under sommarhalvåret som ”lagras” via nätet och köps tillbaka under vinterhalvåret. 

Soltech Energy har sedan lanseringen i fjol hunnit göra ett tiotal installationer av ShingEl-systemet.

– Vi har främst installerat ShingEl på privatvillor, bland annat på nybyggda småhus i samarbete med Myresjöhus. Men vi även gjort installationer hos några större fastighetsägare som Vasakronan. Erfarenheterna hittills är lovande, säger Frederic Telander.

Jörgen installerade solpannor på taket

En annan aktör som satsat på tekniken är Nyedal Solenergi, som nyligen lanserat ”Solpannan”. Utseendemässigt är det en slät betongpanna i standardformat som försetts med ett ytskikt av ingjutna monokristallina solceller.

– Solpannan är avsedd att kombineras med vanliga tegel- eller betongpannor av samma modell, så att hela taket blir estetiskt enhetligt, berättar Markus Svensson, vd på Nyedal Solenergi.

Hus med solpannor
Jörgen har installerat solpannor på sitt 70-talshus. Foto: Lars Bärtås

Solpannan har utvecklats och testats i England, där ett 30-tal installationer hittills utförts. I Sverige finns nu systemet på två villor i Halmstad.

En av villaägarna som nappat är Jörgen Strandberg. Han bor sedan många år i ett ”typiskt 70-talshus” som värms med direktverkande el.

– För tre år sedan upptäckte jag att husets underlagstak, som bestod av plyfaplattor, börjat bågna och suga åt sig fukt. När jag insåg att taket behövde bytas tyckte jag att det kunde vara ett bra tillfälle att också installera solceller, berättar Jörgen Strandberg.

Jörgen ville dock inte ha en solcellsanläggning ovanpå det nya taket. Istället började han söka efter integrerade lösningar och fick då kontakt med det lokala solcellsföretaget i Halmstad. I början diskuterade de möjligheten att bygga in konventionella solpaneler i själva taket. Men företaget hade också ett nytt system på gång som man ville testa, nämligen ”Solpannan”. 

– Det lät som det absolut bästa alternativet, estetiskt sett. Jag var nyfiken på hur det skulle fungera och fick en deal med bra garantivillkor, vilket avgjorde saken.

– Under det första året, som inte var så soligt, levererade taket omkring 7000 kilowattimmar el.

Taket monterades färdigt i augusti 2016. Den ena taksidan rymmer vanliga svarta betongpannor medan den motsvarande sidan, i öst-västläge, rymmer 600 solpannor. Varje panna har en toppeffekt på cirka 15 watt, vilket innebär att hela solcellstaket uppnår en installerad effekt kring 9 kilowatt.

– Under det första året, som inte var så soligt, levererade taket omkring 7000 kilowattimmar el. Det motsvarar drygt en tredjedel av vår årliga elförbrukning i huset. Jag följer produktionen och kan tänka mig att det blir ett liknande resultat i år, fast det beror ju helt på vädret.

Det nylagda taket har väckt en hel del intresse hos både grannar, vänner och arbetskolleger, berättar han. Vad tycker de då om resultatet?

– Ja, de ser ju att taket är nytt och fint. Men det går ju inte se själva solcellerna, såvida man inte klättrar upp och granskar pannorna på nära håll. Det är precis så det ska vara, tycker jag.

Jörgen Strandbergs solcellstak fungerar som ett slags testanläggning och varken han eller sollcellsföretaget vill uppge vad installationen exakt kostat.

Solcellspanna
Foto: Lars Bärtås

– Jag kan väl säga att det kommer att dröja många år innan investeringen går med plus. Men å andra sidan skulle ett tak med vanliga takpannor aldrig betalat sig, det hade enbart varit en kostnad. Nu har jag istället ett tak som både sänker mina elräkningar och gör nytta för miljön.

Priser högre än för konventionella solpaneler

Enligt företagets vd Markus Svensson är priset på solcellspannorna ”ungefär 15-30 procent högre jämfört med priset för konventionella solpaneler”. En komplett takinstallation med solpannor på ena sidan, cirka 8-9 kilowatt, kan hamna kring 280 000 kronor efter rotavdrag. Ett motsvarande tak utan solpannor kostar ungefär hälften så mycket, berättar han.

– Då får man betänka att solcellstaket ger en årlig avkastning kring cirka 7500 kilowattimmar i minskade driftskostnader per år. På lång sikt kommer det taket att bli ”billigare” än ett konventionellt tak.

Läs mer

Tak med intregrerade solceller i Sverige
Nu tar Tesla beställningar på sitt solcellstak
Nytt solcellstak från Forward Labs 33% billigare än Teslas och installeras på halva tiden