Värme

Styr värmen med ute- och innegivare

Utegivare på husets norra fasad.

Utegivare på husets norra fasad. Foto: Marléne Eskilsson

Utegivare är den vanligaste lösningen för att styra inomhustemperaturen i ett hus med vattenburen uppvärmning. Men i många fall kan en kombination av ute- och innegivare vara mer energieffektivt.

Dina uppvärmningskostnader påverkas inte bara av vilken värmekälla och vilket energislag du använder i huset – även tekniken för att distribuera värmen är betydelsefull. Detta faktum har lett till ett ökat fokus på styr- och reglersystem, något som i sin tur väckt diskussion om det mest optimala sättet att styra inomhustemperaturen.

När det gäller vattenburna system används idag ofta en utetemperaturgivare för att reglera husets uppvärmningsbehov och temperaturen på framledningsvattnet. Givaren placeras på ett säkert ställe för mätning, vanligtvis på husets norrsida. Problemet är dock att utegivaren inte känner av temperaturförändringar som sker inne i huset.

Janusz Wollerstrand
Janusz Wollerstrand

– Våra aktiviteter inomhus genererar värme, till exempel när vi lagar mat eller slår på datorer och tv-apparater. Detta leder till övertemperaturer som måste kompenseras med att vi vädrar ut värmen, alltså en onödig energiförbrukning, säger Janusz Wollerstrand, lektor på institutionen för Energivetenskaper vid Lunds Universitet.

Normalt sett ska övertemperaturer inomhus korrigeras med hjälp av termostaterna på elementen. Men regleringen blir inte optimal, menar Janusz Wollerstrand.

– Även om husets radiatorer har nya och väl fungerande termostatventiler så ingår i dess funktion att det krävs viss övertemperatur för att de ska börja stänga. Det medför automatiskt en fördröjning av temperaturregleringen.

En utegivare kan även vara problematisk vid hastiga temperaturförändringar utomhus. Värmesystemet kan då reagera snabbt med att höja eller sänka framledningstemperaturen, utan hänsyn till husets egen värmetröghet som gör att det dröjer innan kyla eller värme tränger in. Detta medför en ojämn innetemperatur och sämre komfort.

Ett alternativ är att istället styra uppvärmningen med inomhusgivare. Denna metod har blivit vanligare på senare år, men även i detta fall är det inte säkert att resultatet blir bra, menar Janusz Wollerstrand.

– Utmaningen är att hitta representativa ställen för temperaturmätning inomhus där givaren inte ”luras” av omgivande värmekällor eller kalldrag. I många fall är det också nödvändigt att installera flera givare för att hantera de temperaturskillnader som finns i olika områden av huset.

Med tanke på att förutsättningarna skiljer sig från hus till hus är det svårt att ge allmänna råd om hur man finjusterar värmesystemet. Såväl husets klimatskal som värmekällor och distributionssätt måste vägas in. Man får vara beredd att testa sig fram, påpekar Janusz Wollerstrand.

– I ett hus kan det fungera utmärkt att enbart styra temperaturen med utegivare, i ett annat med innegivare. Men i många fall tror jag att en kombination är den mest optimala lösningen, det vill säga att man låter utegivaren sköta grundregleringen och innegivaren finregleringen.