Strikta regler om hur de får vedelda i Uddevalla

Strikta regler om hur de får vedelda i Uddevalla

Efter en längre tids konflikt mellan grannar som vill vedelda och grannar som motsätter sig det har nu länsstyrelsen fattat beslut om vedeldningens vara eller icke vara i Uddevalla.

Länsstyrelsen i Uddevalla har fattat beslut om hur ofta och hur länge husägare i en stadsdel i Uddevalla får vedelda, detta efter en ihållande konflikt mellan grannar och tidigare överklaganden från samtliga parter.

Beslutet säger att eldningsförbud råder mellan 1 maj till sista september, dock får de boende under denna tid elda tre gånger för att undvika skador på skorstenarna. Övrig tid får de elda två gånger i veckan på en bestämd dag och tid, detta för att de inte ska gå ihop och elda olika dagar för att irritera de som motsätter sig vedeldningen.

Bohuslänningen.se skriver i en artikel att de talat med flera husägare som uppgett att de tänker överklaga länsstyrelsens beslut.