Energi, Ekologiskt & energieffektivt, Värme

Skärpta krav på luftluftvärmepumpar

Nu har kraven på luftluftvärmepumpar ökat, minsta årsvärmefaktorn är satt till 3,8.

Januari blev den månad då de höjda kraven på luftluftvärmepumpar trädde i kraft. Numera måste de klara av att leverera minst 3,8 kilowattimmar värme för varje kilowattimme el som förbrukas, vilket innebär en minsta årsvärmefaktor om 3,8. 

– Ekodesignkrav och energimärkning skärps successivt för att ge tillverkarna fortsatta incitament till produktutveckling och för att underlätta för konsumenter att kunna välja bra och välfungerande produkter, säger Anna Johansson som är enhetschef resurseffektiva produkter på Energimyndigheten.

Dock är det viktigt att förstå att energimärkningen deklarerar årsvärmefaktorn för den medelvarma zonen, vilken uppges motsvara klimatet i Strasbourg. När du väljer luftluftvärmepump bör du därför undersöka hur den presterar i svenskt klimat för att få en riktig bild.