Ekonomi

Skattereduktion kan bli möjlig för privatpersoner som säljer solel

Två förslag går nu ut på remiss, målet är att det ska bli mer förmånligt för privatpersoner att producera egen el med solceller.

Anna-Karin Hatt vill införa en betalningsmodell med nettodebitering för svenska solcellsägare, detta trots att en utredning nyligen slog fast att det inte är förenligt med EU:s momsregler. Nettodebitering innebär att privatpersoner med solcellsanläggningar ska kunna sälja elöverskottet och sedan kvitta detta mot el som köps från nätet när det produceras ett underskott, samt att de ska slippa betala energiskatt och moms på elen som de själva säljer.

I utredningen går att läsa att utredare Rolf Bohlin anser att ett nettodebiteringssystem inte bör införas eftersom det inte är förenligt med mervärdesskattedirektivet. Därefter listar han ändå två förslag eftersom det var det som utredningen skulle innehålla. Det ena förslaget är ett kvittningsskatteförslag och det andra är en avdragsmodell.

Så här skriver Rolf Bohlin gällande det helt nya förslaget om skattereduktion, där producenten istället för att kvitta elen kan göra avdrag för den om högst cirka 6 000 kronor per år: "Enligt utredningens bedömning är dock ett nettodebiteringssystem inte förenligt med EU:s regler om mervärdesskatt. Utredningen anser därför att ett sådant system inte bör införas. I stället föreslår utredningen att den som producerar förnybar el ska få skattereduktion med ungefär samma belopp som producenten skulle tjäna i ett nettodebiteringssystem."

Anna-Karin Hatt bloggade positivt om bägge betalningsmodellerna efter att ha fått utredningen, men nämner samtidigt problemet med EU. Hon skriver dock att bägge förslagen nu ska ut på remiss och att målet för henne och Centerpartiet är att de ska kunna lägga en proposition redan nästa vår, med förhoppning om att vara igång sommaren 2014.