Skärpt reglering av elnätsavgifterna

Nu ska det bli svårare för elnätsbolagen att fortsätta höja sina priser, och vissa kommer att få sänkt avgift.

Regeringen har beslutat att skärpa regleringen av elnätsavgifterna. Det innebär att det blir svårare för elnätsföretagen att driva igenom höjningar, samt att en del kundgrupper får sänkt avgift.

– Med de nya bestämmelserna kommer elnätsavgifterna sänkas med upp till 21 procent för kunder som i dag har höga elnätsavgifter. Den nya regleringen skapar balans mellan kundernas rätt till skäliga elnätsavgifter och elnätsbolagens möjligheter till skälig avkastning och nödvändiga investeringar. Samtidigt minskar vi risken för långdragna domstolsprocesser kring elnätsavgifterna, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Han hotade redan för ett par år sedan att detta skulle komma att ske om inte elnätsföretagen var mer försiktiga med sina höjningar.

De som gynnas mest av regleringen är de som bor i områden där det varit kraftigast höjningar.

Ytterligare en förändring i och med regleringen är att domstolsprocesserna kommer att förenklas och snabbas upp.

- Det är bra med de nya regleringarna. Men personligen tycker jag det är mycket konstigt att man inte agerat tidigare. Mellan 2010 och 2017 höjdes elnätsavgiften med ca 60% i de områden som täcks av de 3 stora jättarna. Hur har man kunnat låta detta pågå, frågar sig Anders Kajser, vd för Kundkraft.

Förändringen träder i kraft i samband med att nästa tillsynsperiod startar, vilket är 2020.