Energi

Skärpt reglering av elavtal

Anvisningsavtal kontra rörligt elpris. Källa: SCB.

Anvisningsavtal kontra rörligt elpris. Källa: SCB.

Regeringen vill få bort tillsvidareavtalen genom att skärpa regleringen av elavtalen.

Idag skickade regeringen en proposition till riksdagen med målsättningen att skärpa reglerna för anvisade elavtal, så kallade tillsvidareavtal. Enligt Statistiska Centralbyrån har 13 procent av Sveriges befolkning, med andra ord lite fler än var tionde person, ett sådant avtal, och dessa är betydligt dyrare än andra former av elavtal.

Regeringen har tidigare påtalat för elbolagen att de ska göra något åt tillsvidareavtalen på frivillig väg, men företagens kvarnar har malt alldeles för sakta och nu uppges tålamodet vara slut.

I propositionen föreslås krav på tydligare information, och möjligheten att prisreglera de anvisade elavtalen.

− Elkunder med anvisade elavtal får betala ett stort överpris för sin el. Det är inte acceptabelt att elhandelsbolagen kan dra nytta av kundernas okunskap eller ointresse. Regeringen föreslår därför förändringar för att bättre reglera detta, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.