Skärpt lagstiftning på gång för elnätsföretagen

Elnät.

Elnät. Foto: Telge Nät.

Elnätsföretagen påstår att deras höjningar beror på investeringar i elnätet, men en granskning visar att förklaringen inte håller.

Elnätsavgifterna har höjts kraftigt för många konsumenter de sista två åren. Enligt elnätsföretagen beror det på investeringar i elnäten, men Energimarknadsinspektionens granskning visar att dessa investeringar bara motiverar till faktiska höjningar på 1 procent per år - inte de 6-8 procent som varit.

- Rapporten visar att elnätsföretagens förklaringsmodell inte håller, säger energiminister Ibrahim Baylan.

Den rapport han nämner överlämnades av Energimarknadsinspektionen vid en pressträff. Där berättade även myndigheten att man sett över hur metoden för att beräkna elnätsföretagens intäktsramar kan förändras så att den håller även om elnätsföretagen överklagar till rätten. Man vill även förlänga avskrivningstiden för bolagens investeringar. Slutligen föreslår man ändringar i ellagen som syftar till att skapa en tydligare och enklare lagstiftning.

Målsättningen är att man ska komma till rätta med de kraftfulla höjningarna, samt slippa upprepade och dyra rättsprocesser.

Energimarknadsinspektionen är den myndighet som egentligen ska avgöra intäktsramarna för elnätsföretagen i och med att det är en lokal monopolmarknad. Deras roll är att säkerställa att det finns fog för höjningarna. Intäktsramarna bestäms för fyra år i taget, men den senaste perioden överklagade elnätsföretagen intäktsramarna och fick rätt i domstol eftersom metoderna för att beräkna elnätsföretagens avkastning på sitt kapital inte framgått tydligt av lagstiftningen. Därför har de kunnat höja elnätsavgifterna långt mer än vad Energimarknadsinspektionen gett okej för.

Energiminister Ibrahim Baylan flaggade för skärpt lagstiftning redan förra året om inte elnätsföretagen bromsade sina höjningar. Men höjningarna har fortsatt även i år.

- Man måste räkna med skärpt lagstiftning. Så som det varit har inte varit bra. Hos kunderna har det funnits en ganska stor frustration, som jag i mångt och mycket delar. Det här är ett naturligt monopol där kunderna inte har något val. Vi måste få bättre balans i systemet än vad vi har idag, säger Ibrahim Baylan.

Det framgår inte huruvida de kraftfulla höjningar som redan skett kommer att åtgärdas. Mest troligt blir det dock bara förändringar som innebär att den här typen av höjningar inte kan ske framgent. Men först ska förslagen i rapporten skickas ut på remiss. De hårdare reglerna förväntas inte träda i kraft förrän år 2020.

– Förslagen kommer att säkerställa att kundernas avgifter blir mer rimliga än idag och att elnätsföretagen också får en rimlig avkastning. Förslagen kommer också att minska antalet rättsprocesser, säger Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör på Energimarknadsinspektionen.

Här hittar du en sammanfattning av rapporten.

Läs mer

Regeringen vill skärpa elnätsregleringen