Ekonomi

Schablonbelopp ska stävja ROT-fusket

Schablonbelopp ska stävja ROT-fusket

Skattteverket kommer i år att göra flera extrakontroller av ROT-avdrag. Dessutom har ett schablonbelopp för beräkning av arbetskostnad fastställts vad gäller installation av värmepump.

Skatteverket har fastställt höjda schablonbelopp för att beräkna arbetskostnad vid installation av värmepumpar. I ett pressmeddelande skriver myndigheten att de i år gör extrakontroller på ROT-avdrag förknippade med värmepumpinstallation, och att de hoppas att schablonbeloppet ska leda till färre fel vid ansökan om ROT-avdrag och en mer rättvis konkurrens mellan företagen.

Schablonbeloppet är satt till 30-35 procent av totalkostnaden, variation förekommer utifrån anläggningstyp.

– De höjda beloppen är framräknade av branschen och de har godkänts av Svensk Värmepumpförening i samarbete med Skatteverket. De motsvarar den andel som arbetskostnaden normalt utgör idag, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Skatteverket har i år även extrakontroller på ROT-avdrag vid markarbeten och fönsterbyten eftersom de sett att det förekommer fel inom dessa områden.

– Det är tydligt att det finns bristande kännedom om vilka arbeten som är skattereduktionsgrundande. Både utförarna och köparna av rotarbete har ansvar att kolla upp vilka arbeten man kan få avdrag för. Bra vägledning finns på Skatteverkets webbplats, säger Pia Blank Thörnroos.

Skatteverket ger ett par exempel: "För fönsterarbeten kan man få skattereduktion för målning och byte av fönster eller fönsterbleck i småhus. Däremot ger byte av fönster i bostadsrätt inte rätt till skattereduktion. När det gäller markarbeten ger nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp rätt till skattereduktion, förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Även arbetskostnaden för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion, om arbetet sker i direkt anslutning till rotarbetet."