Sammanställning visar på kraftigt höjda elnätsavgifter

Elnätsavgifterna skjuter i höjden på många håll i landet.

Villaägarnas riksförbund har sammanställt elnätsavgifterna i landet och slår fast att det främst är de stora bolagen som genomfört stora prishöjningar för sina kunder.

- De stora bolagen har genomfört stora höjningar av elnätsavgiften medan de mindre bolagen har haft en annan prisfilosofi som inneburit mer måttliga ökningar, säger Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarna.

Det handlar om höjningar på 50 procent sett ur en 5-årsperiod.

Elnätsbolagen försvarar ökningarna med att de investerar i näten. Samtidigt plockar de ut stora vinster varje år. 

- Tanken med regleringen var inte att kostnaden för elnätet för ett vanligt hushåll skulle stiga 10 procent varje år. Vi har dessutom stigande elskatt och under sommaren var dessutom elpriset mycket högt. Det blir väldigt stora kostnadsökningar totalt sett för vanliga människor, säger Anna Werner.

Ett par elnätsföretag går emot strömmen och har sänkt sina elnätsavgifter, bland dem återfinns Göteborg Energi, Sevab och Bromölla Energi.