Energi

Så blir elpriset 2015

När experterna spår elpriset talas det om en generell ökning för samtliga elområden.

2014 blev det bottenrekord för elpriserna och många fick några kronor över i plånboken. Elpriset för för samtliga elområden 2014 slutade på 29 öre/kWh. Men 2015 visar elterminerna att marknaden förväntar sig att priserna stiger igen, detta med cirka tio procent.  

Om prognosen stämmer kommer kostnaden per hushåll bli cirka 800 kronor högre i år, räknat på en elförbrukning om 20 000 kWh.

– Vi befinner oss i ett läge med lägre volatilitet i elpriset. Det kan bland annat förklaras av allt billigare kolproduktion på senare år. Något som minskar elprisskillnaden mellan våtår och torrår. Lägre volatilitet kan vara en förklaring till senaste årens ökade kundtillströmning till rörligt elpris. Oavsett avtalsform så är det idag en stor spridning i elhandlarnas erbjudande ut mot kund och därför rekommenderas alla konsumenter att säkerställa konkurrenskraften i hushållets elavtal, säger Faraz Azima, vd för Elskling.se.