Bygga nytt hus, Isolering, Värme, Energi

Så blev Feng Shui-huset energisnålt

12 kvm solpaneler hjälper till att värma huset.

12 kvm solpaneler hjälper till att värma huset. Foto: Petra Hall

Joakim och Marias intresse för miljön och ny teknik gjorde att de ville ha ett hus som ligger i framkant vad gäller energiförbrukning. Och deras hårda arbete för att göra Villa Tui energisnålt gav mycket gott resultat.

Joakim och Maria projekterade huset själva, men tyckte att de behövde hjälp för att utvärdera alla materialval och installationer i huset. De bestämde sig för att anlita Sune Häggbom vid Sunda hus Rådgivning för att göra en energibalansberäkning. Det skulle vara ett sätt att ta kontroll över husets konstruktion och energiåtgång.

– Sune hjälpte oss att testa olika byggtekniska idéer vi hade för att se vilken effekt saker som en viss isoleringstjocklek eller ett visst u-värde på fönstren skulle få på energiförbrukningen. Han räknade också på om en viss investering olika värmesystem skulle löna sig, berättar Joakim.

– Sune Häggboms tjänster kostade runt 10 000 kr plus lite pengar för strötimmar i efterhand, vill jag minnas berättar Joakim.

Det var värt pengarna tycker han, för nu har de kontroll på varenda detalj i husets klimatskal och installationer. I uppdraget ingick även att göra livscykelanalyser på samtliga investeringar.

Sune Häggbom själv vill poängtera angående Villa Tui att huset är extremt energioptimerat och att makarna Thörn har haft både hängslen och livrem på i det här bygget.

– Driftsekonomiskt kommer det att bli lång återbetalningstid på de sista energiförbättrande åtgärderna, men husets miljöbelastning blir extremt liten, säger Sune Häggbom.

I de täta väggarna sitter 38 cm isolering.

– Vi simulerade isoleringstjocklekar på mellan 35-45 cm och kom fram till att 38 cm var optimalt för våra väggar. I taket har vi drygt 50 cm och i plattan 30 cm cellplast, berättar Joakim.

För uppvärmning valde de att sätta in en kombinerad sol- och jordvärmepump med 12 kvm solfångare. För varje köpt kilowattimma får man ut sju nya av värmepumpen. Det höga COP-värdet uppnås genom att solfångarna under perioden mars till oktober förvärmer en vätska innan den går in i värmepumpen. För varje grad man höjer temperaturen in i värmepumpen ökar effektiviteten med 10 %.

– Bara solfångarna ger ca 4500 kWh per år, en investering som är återbetald inom 6-8 år baserat på dagens elpriser, berättar Joakim.

Ventilationssystemet de valde är mekanisk från- och tilluft med återvinning, sk FTX-ventilation. Sådan ventilation kräver ett riktigt tätt hus.
Joakim hade bestämt sig; husets klimatskal skulle byggas inte bara välisolerat utan också extremt tätt för att återvinningen av frånluften skulle fungera optimalt.

– Jag läste in mig på hur diffusionsspärren sätts med skarvarna omlott, berättar Joakim.

De beställde prefabricerade väggelement från en hustillverkare som var flexibel och kunde uppfylla alla krav som Joakim ställt upp på husets konstruktion.

Joakim var mycket noggrann och såg till att snickarna la skarvarna omlott 2 meter för säkerhets skull och dubbeltejpade med specialtejp för ändamålet. I efterhand gick man igenom vartenda litet hål och tejpade för att säkerställa att det är helt tätt ner mot plattan runt hela huset.

– Det gick visserligen åt 150 silikontuber och 3 km specialtejp, men om vi gör en livscykelanalys och slår ut den kostnaden på 50 år så tjänar vi in den snabbt, resonerar Joakim.

På samma sätt drevade man och tätade runt fönster och dörrar för att uppnå den rätta ”plastpåseffekten”. En avslutande provtryckning kunde fastställa att huset var riktigt tätt.
Villa Tui är sålunda extremt tätt hus som är väl lämpat för FTX-ventilationen som återvinner 87 % av värmen i frånluften som går ut från huset.

De bestämde sig för att välja fönster med ett U-värde på 0,9 efter att ha gjort simuleringar med värden på mellan 0,7 upp till 1,3. Dessutom är 90 % av fönstren placerade i söderläge för att tillvarata värme från solinstrålning maximalt.

Grunden är en sk U-min grund som har en bruten köldbrygga och därför ger låga energiförluster i kantbalken jämfört med vanliga L-element.
Hortlax ligger i den norra klimatzonen I, där årsmedeltemperaturen är 2 plusgrader.

I februari 2009 skärptes Boverkets krav på energiförbrukning till 95 kWh per kvm och år för nybyggda hus i klimatzon I. Vid tiden för Joakim och Marias bygge fick ett nybyggt småhus som använder el för uppvärmning max förbruka 130 kWh per kvm och år. Både de gamla och nya kraven på energiförbrukning når huset med råge. Enligt beräkningarna skulle Villa Tui förbruka 30 kWh per kvm och år.

Joakim har följt husets energiförbrukning noga sedan de flyttade in:

– Efter ungefär ett års drift av huset förbrukar vi 34 kWh per m2 och år, berättar Joakim stolt.

Makarnas Thörns hårda arbete med projekteringen gav resultat - huset har en extremt låg energiförbrukning. Ett genomsnittligt småhus förbrukar ungefär 130 kWh per kvm och år.

Som om inte detta vore nog har Joakim och Maria långt framskridna planer på att ha ett eget vindkraftverk tillsammans med några grannar. Då blir Villa Tui helt självförsörjande på el.

I det tredje avsnittet berättar vi om husets inredning enligt makarna Thörn och Feng Shui.

Läs mer