Ekonomi

Rörligt elpris vanligast under 3:e kvartalet

Fler konsumenter gör ett aktivt val och väljer rörligt elpris istället för det högre tillsvidarepriset.

Energimyndigheten har sammanställt statistik över elkonsumenternas val under tredje kvartalet i år, och det visar sig att rörligt elpris varit det vanligaste valet - så vanligt att det till och med slagit rekord.

– Det är på nytt en rekordhög andel kunder som har valt rörligt elpris. För första gången är det också en något större andel kunder som valt rörligt pris än som valt ett tidsbundet avtal, säger Daniel Andersson på Energimyndigheten. 

Resultatet från undersökningen visar att färre väljer tillsvidarepris, medan gruppen med rörligt elpris växer. I september utgjorde rörligt elpris 38,3 procent, under samma period förra året hade 38,1 procent gjort samma val. 17,1 procent hade tillsvidarepris vilket också är en rekordnotering men åt andra hållet.

Lägst elpriser hittade du i elområde 1 och 2, medan elområde 4 istället visade högst priser. Dock minskade skillnaderna mellan områdena något.

Så här sammanfattar Energimyndigheten läget:

• Elpriserna har stigit till slutet av tredje kvartalet 2013 för fyra av de fem avtalsformer som redovisas jämfört med slutet av kvartalet innan. Endast tillsvidareavtal hade sjunkande priser.

• En jämförelse av priserna för de fem avtalsformerna visar att erbjudna priser vid rörliga prisavtal var lägst för tre av de fyra typkunder som redovisas vid utgången av kvartal tre 2013. Endast för lägenhetskunder var 3-årsavtal lägre.