Energi

Rörligt elpris ökar mest som avtalsform

Det milda vädret har hållit elpriserna nere och gjort rörligt elpris till den mest populära avtalsformen.

Medelspotpriset blev i november det lägsta på tio år. Kanske är det därför inte så konstigt att rörligt elavtal är den avtalsform som ökar mest enligt Energimyndighetens statistik. Andelen med rörligt elpris har ökat från 38,3 till 41,2 procent på ett års tid, medan andelen som valt fast pris mellan 1-3 år minskat med två procentenheter.

Elpriset förväntas dock stiga med 15 procent under december månad. Siffran låter hög men har att göra med att höstvärmen hållit i sig samtidigt som vi haft god kärnkraftstillgång och fyllda vattenmagasin. Men i december väntas kylan komma.

"Baserat på elterminen för december kan vi utläsa att marknaden förväntar sig en elprisuppgång med cirka 15 procent från nivån i november. Får marknaden rätt hamnar decembers spotpris på cirka 32 öre/kWh," skriver Elskling.se.

Novembers medelspotpris slutade på 28 öre/kWh.