Isolering, Värme, Energi

Påverkar val av värmesystem

Värmesystemet påverkar huset.

Värmesystemet påverkar huset. Foto: Marlén Eskilsson

Planerar du att byta eller installera ett nytt värmesystem? Tänk på att ett värmesystem påverkar huset på olika sätt, alltifrån inomhusklimat och boendekomfort till husets värde och miljöpåverkan. De här faktorerna påverkar ditt värmebeslut.

Det är inte bara värmesystemet som avgör beloppen på dina energiräkningar. Hur väl huset är isolerat och ventilationen spelar också in. Lägg till energibeteendet så kan du spara ytterligare några kronor.

När du väljer värmesystem utgår du från dig själv och ditt eget hus. Det innebär att valet inte bara styrs av plånboken, utan också av praktiska förutsättningar och bedömningar av konsekvenser; ett nytt värmesystem påverkar huset på olika sätt, alltifrån inomhusklimat och boendekomfort till husets värde och miljöpåverkan.

Äger du ett befintligt hus eller ska bygga nytt? Här går vi igenom de faktorer du ska ta ställning till och som du kan använda som underlag till dina energibeslut.

Värmesystem i befintligt hus

Rådgivning. Börja hos din kommunala energi- och klimatrådgivare: ring och boka tid för ett personligt möte. Släktingar, vänner och andra kontakter med ”energikunskap” kan också vara behjälpliga. En stor mängd information finns också att hämta på nätet.

Beräkna husets energianvändning. Se över din årsförbrukning via räkningarna för el/värme/varmvatten. På Energimyndighetens hemsida kan du göra en energikalkyl som hjälper dig att spara energi med rätt typ av åtgärder. Om du planerar att byta värmesystem bör du veta energianvändningen för få rätt dimension på det nya systemet. Fundera även kring det framtida boendet: kommer antalet personer i hushållet öka eller minska?

Uppvärmning och komfort.
• Är inomhustemperaturen väl reglerad?
• Fungerar termostaterna ordentligt?
• Är ventilationen tillräcklig?
• Finns kalldrag kring fönster, dörrar och golvlister?

Om inomhusklimatet är dåligt, börja med de enklaste åtgärderna först: tätning mot drag, nya termostater och justering av ventilationen.

Klimatskal
Nästa steg är att överblicka husets klimatskärm, dvs väggar, tak, golv och fönster. I regel lönar det sig inte att tilläggsisolera fasaden eller byta normalt fungerande fönster, såvida det inte sker i samband med en omfattande renovering. Däremot kan en fuktsäker tilläggsisolering av vindbjälklaget vara motiverad om energiförbrukningen är hög.

Bedöm värmesystemets status. Fungerar värmesystemet (värmekällor, varmvattenberedare, cirkulationspumpar mm) ordentligt, eller finns det brister? Frågan avgör om det är värt att förbättra eller byta hela värmesystemet. Om du har en väl fungerande oljepanna eller direktverkande elvärme och samtidigt en låg värmeförbrukning är det kanske inte ekonomiskt motiverat att byta uppvärmning. Fundera istället på lämpliga kompletterande värmekällor.

Husets läge och geografi. Det omgivande klimatet är betydelsefullt för valet av uppvärmning, till exempel lämpar sig inte en luft/vattenvärmepump i norrländsk kyla. Undersök vilka alternativ som är mest fördelaktiga där du bor. Erbjuder din kommun fjärrvärme till ett förmånligt pris? Är geologin lämplig för bergvärme, eller har du tomtmark som passar för ytjordvärme? Bor du på en plats med många soltimmar och har huset ett bra läge för att tillvarata solenergi? Finns tillgång till skog och billig ved som gör det lönsamt med en biobränsleanläggning?

Sök lokal kompetens. Det kan finnas flera fördelar med att anlita ett värmeföretag på din ort som hjälper dig med installationer och är lätta att nå för support. Företagets utbud och tjänster kan förvisso vara begränsande för ditt val, men fördelarna kan uppväga detta.

Din egen kompetens. Hemmafixare med energiintresse bygger, helt eller delvis, sina egna värmelösningar. I många fall innebär det lägre investeringskostnader och eventuellt även lägre driftkostnader. Om du inte tillhör denna kategori kanske hjälpen finns i din närhet?

Egen arbetsinsats. Somliga vill ha ett värmesystem som sköter sig självt, andra kan tänka sig att jobba lite grann för värmen. Överväg hur mycket tid du är beredd att lägga på skötsel och underhåll.

Värmesystemets hållbarhet. Denna aspekt är ekonomiskt väsentlig. Hur slittålig är tekniken? Vad händer om något går sönder? Kan vissa komponenter enkelt bytas ut eller krävs det omfattande reparationer, rentav ett byte av hela systemet? Informera dig om produkterna, garantitider och eventuella kostnader för service och reparation.

För- och nackdelar med olika energislag. Fjärrvärme, värmepump, biobränsle, solenergi, el, gas eller olja? Huset kan ha en värmekälla eller en mix av flera. Fördelen med en kombinationslösning är att uppvärmningen blir mer flexibel. Din kommunala energirådgivare kan hjälpa dig med en bedömning av investeringskostnader och driftkostnader för olika energislag. Även miljöfördelarna med förnybar energi är värd att beakta.

Värmesystem i nybyggt hus

Valmöjligheterna kan vara begränsade – eller obegränsade – beroende på om du beställer ditt hus hos ett husföretag eller bygger i lösvirke. Husleverantörerna erbjuder oftast ett färdigt värmekoncept, men det kan finnas utrymme för andra alternativ. Som köpare är det klokt att titta närmare uppvärmningssystemet och ställa frågor om beräknade driftkostnader, men också göra en helhetsbedömning av husets energiprestanda.

Om du bygger i lösvirke kan flera av de ovanstående punkterna vara en god hjälp för att hitta rätt värmelösning. Husets klimatskärm, det vill säga hur välisolerat det är, är vägledande för hur värmesystemet ska dimensioneras, liksom hushållets energibehov.

Glöm inte heller att ventilationssystemet är en viktig faktor för energianvändningen och boendekomforten.

Tänk på att bättre isolering av det nya huset innebär en högre byggkostnad men samtidigt en lägre investering för själva värmesystemet. Förutom de initiala investeringarna bör du fundera kring framtida energipriser och möjligheten att komplettera och förändra uppvärmningen på sikt.