Proposition om tydligare elfakturor

Regeringen har överlämnat en proposition med målet att skapa tydligare elfakturor och förbjuda avgifter som saknar samband med förbrukningen.

Igår överlämnade regeringen propositionen ”Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet" till riksdagen. Propositionen innehåller en rad förslag som kretsar kring energieffektivisering både mot privatpersoner, offentlig sektor och privata företag. Målet är att förslagen ska träda i kraft i juni i år.

För privatpersoners del innebär den att elhandlare inte längre ska få ta ut en fast avgift som saknar samband med förbrukningen. Regeringen vill även sätta krav på att fakturorna blir tydligare och enklare för kunden att läsa av, genom att de innehåller tydlig information om den uppmätta förbrukningen och de aktuella priserna.

Propositionen innebär också att Boverket får i uppdrag att utreda och ange i vilka fall det vid nybyggnation och ombyggnation ska krävas att den energi som används för en lägenhets inomhusklimat och förbrukning av tappvarmvatten kan mätas i varje enskild lägenhet.