Ny elsäkerhetslag godkänd

Ny elsäkerhetslag godkänd

Här är den nya elsäkerhetslagen.

Riksdagen har röstat igenom en ny elsäkerhetslag, som ska ersätta den gamla och därmed en rad bestämmelser som uppges ha över 100 år på nacken. Målet med den nya lagen är att den ska stärka konsumenternas ställning, möjliggöra en mer effektiv tillsyn för Elsäkerhetsverket och tydliggöra elinstallationsföretagens ansvar.

- Den nya lagen innebär bland annat att alla företag som gör elinstallationsarbete ska ha en auktoriserad elinstallatör. Företagen ska också ha ett program för egenkontroll som säkerställer att arbetet utförs på rätt sätt och av personer som kan jobbet, skriver Riksdagen i sin sammanfattning.

Elsäkerhetsverket välkomnar beslutet.

- Det är en stor framgång när nu riksdagen har fattat beslutet om en modern elsäkerhetslag efter åratal av diskussioner. När den nya lagen träder i kraft blir det mycket enklare för både konsumenter och myndigheten att kontrollera de företag som utför elinstallationer. Då ställs det tydligare krav på de rutiner och den kompetens som krävs för att göra säkra installationer, säger Elsäkerhetsverkets generaldirektör Elisabet Falemo.

Den nya lagen innebär i korthet:

- att företag som utför elinstallationsarbete på någon annans anläggning måste anmäla sin verksamhet till den myndighet som har ansvar för tillsyn

- att tillsynsmyndigheten beslutar om auktorisation för elinstallatörer efter ansökan

- att det bara är auktoriserade elinstallatörer och personer som omfattas av ett företags egenkontrollprogram som får göra elinstallationer, med vissa specificerade undantag.

Den nya elsäkerhetslagen träder i kraft 1 juli 2017.