Ekologiskt & energieffektivt, Ekonomi, Värme

Nu sparar fler el för miljön än för plånboken

Míljön blir en allt viktigare faktor bland hushållen när det kommer till inställningen inför minskad energiförbrukning.

Undersökningsföretaget Sifo har, på uppdrag av E.ON, under flera år kartlagt hushållens inställning till sin elkonsumtion. Unikt för resultatet från senaste undersökningen är det är första året som fler uppger att de försöker spara in på elförbrukningen för miljöns skull än för plånbokens - även om det är marginellt (51 procent).

– Vi ser ett stort trendbrott i attityden till energieffektivisering. Vi vill helt enkelt i första hand minska vår elförbrukning för att värna om miljön. Människor vill dra sitt strå till stacken för att skapa ett hållbart samhälle, säger Karin Jarl Månsson som är vd för E.ON Försäljning Sverige.

Totalt uppger 80 procent att det är viktigt att hålla koll på energiförbrukningen. Flest miljöförespråkare hittar vi bland kvinnor, 59 procent jämfört med 42 procent hos män, och då vanligen boendes i Stockholm. Medan sydsverige är den del av landet där flest hushåll uppger att ekonomin är största anledningen.