Energi

Många avslutade 2013 med att köpa värmepump

Försäljningen av värmepumpar steg kraftigt i slutet av förra året, bergvärmepumpar stod för största delen av ökningen.

Trots att fjärde kvartalet 2013 inte var särskilt kallt ökade värmepumpsförsäljningen kraftigt. Siffran för antalet sålda bergvärmepumpar ökade exempelvis med 22 procent jämfört med samma period året före, samma siffra för frånluftsvärmepumpar stannade på 19 procent. Luft- vattenvärmepumpar ökade också en hel del men utgjorde i konkurrensen blygsamma 11 procent. Den totala försäljningen av värmepumpar visar på en 20-procentig försäljningsökning.

- Som förväntat höll den positiva trenden från kvartal tre i sig även under avslutningen av året. Den mycket starka avslutningen på året gör därför att vi ser med tillförsikt fram emot 2014, säger Per Jonasson som är vd för Svenska Värmepumpföreningen. 

Totalt steg försäljningen av värmepumpar med 7 procent under förra året, och värdet av försäljningen uppgick till 5,7 miljarder kronor.