Energi, Värmepumpar

Luft/vatten-värmepump närmar sig bergvärme i effektivitet

I genomsnitt ger en luft/vatten-värmepump idag huset en energibesparing på 60 procent. Det visar ett nytt test av åtta luft/vatten värmepumpar som Energimyndigheten har utfört.

Testet utfördes i en klimatzon i södra Sverige. En tydlig trend man såg var att värmepumparna har blivit allt effektivare – flera av dem kan nu värma huset utan tillskott av el vid köldtoppar.

 – För hus som inte kan borra för bergvärme, börjar nu en effektiv luft/vatten-värmepump bli ett alternativ, säger Anders Odell på Energimyndigheten i ett pressmeddelande på onsdagen.

Men modellerna skiljer sig mycket åt. Energibesparingen har beräknats för hus som har ett energibehov på 15 000 kWh/år, 25 000 kWh/år och 35 000 kWh/år.

Resultaten visar alltså att luft/vatten-värmepumpar ger husen en genomsnittlig besparing på 60 procent, men energibesparingen varierar från 8 600 till 9 700 kilowattimmar per år för de testade luftvattenvärmepumparna på 7 till 8 kilowatt.

För övriga effektstorlekar är skillnaderna mindre. Årsvärmefaktorn för samma värmepumpar varierar från 2,4 till 2,9. Det är ett mått på värmepumpssystemets effektivitet under ett helt år. Båda jämförelserna gäller för hus som har ett energibehov på 15 000 kilowattimmar per år.

För ett hus som har ett energibehov på 35 000 kilowattimmar per år ligger besparingen från 21 300 till 22 200 kilowattimmar per år, en skillnad på 900 kilowattimmar. Årsvärmefaktorn varierar från 2,6 till 2,7 mellan de testade värmepumparna.

Modellerna visar stora skillnader i ljud. Den modell som bullrar minst har 56 dB och den som har högst 69 dB. Den är en skillnad i bullernivå som människan upplever som mer än 16 gånger högre.

– Ljudet från en luftvattenvärmepump kan upplevas som störande i tätbebyggda områden, men testresultaten visar alltså att det idag finns teknik som klarar att kraftigt sänka ljudnivån utan minskad energiprestanda, säger Anders Odell.

Många av pumparna visar stora förluster vid produktion av tappvarmvatten. Några har tre till fyra gånger högre förluster än andra. Som mest skiljer det 1 400 kilowattimmar per år i förluster mellan de testade luftvattenvärmepumparna.

– Systemen för tappvarmvatten måste bli bättre. Att minska förlusterna är en viktig utmaning för tillverkarna, säger Pär Westlund, enhetschef för Testlab.

För luft/vatten-värmepumparna kommer EU-regler som troligen träder i kraft 2013. Kraven innebär att de pumpar som är minst effektiva och bullrar mest inte får säljas längre. Luftvattenvärmepumpar ska också börja energimärkas, vilket gör det lättare för konsumenterna att göra ett energieffektivt val.