Kamin

Länsstyrelsen ger par rätt att elda fritt i kamin

Medlemmen jurkellers kamin.

Medlemmen jurkellers kamin. Foto: jurkeller

Grannfejden om vedeldandet ser ut att ha nått sin kulmen i och med länsstyrelsens beslut.

En flera år lång och infekterad grannstrid har fått sitt officiella slut i och med att länsstyrelsen i Skåne väljer att gå på kommunens linje. Grannarna har bråkat om huruvida ena grannen har rätt att elda fritt i sin kamin, eller om eldandet bör regleras till maximalt två gånger i veckan. Grannen som klagar menar på att röken tar sig in via ventilationen och orsakar obehag.

Enligt Lokaltidningen.se har kommunen besökt området vid ett flertal tillfällen - de ska bara ha uppfattat röklukt en gång, men då inte kunnat avgöra varifrån den kom. De har även delat ut en enkät till boende i området. Den visade att 5 av 48 anser sig vara ganska störda av vedeldning. Men paret som hamnat i blåsväder menar på att det är fler som eldar och att just de blir utsatta för en anmälning beror på att de är förföljda av grannen.

Utifrån insamlade fakta gjorde kommunen bedömningen att eldandet inte bör störa grannen och därför inte ska regleras. Grannen överklagade dock beslutet.

Länsstyrelsen väljer nu alltså att gå på kommunens linje. Myndigheten säger att eftersom grannarna bor 65 meter ifrån varandra och kommunen gjort en analys vars resultat pekar åt att eldandet inte stör de boende i området, så avslås överklagan.