Ekonomi, Värme

Landets högsta och lägsta elnätsavgifter

Villaägarnas Riksförbund har undersökt landets elnätsavgifter och sett att det skiljer 4 000 kronor per år mellan den dyraste och den billigaste. Dyrast elnätsavgift har Blåsjön nät i Strömsunds kommun, där betalar du hela 8 962 kronor per år för ett vanligt småhus (20 000 kWh, 20 Amper). Billigast är Lidköpings kommun där tariffen ligger på 3 686 kronor per år.

– De stora prisskillnaderna mellan nätbolagen kan bara delvis förklaras med nätens täthet. Glesa nät är dyrare än täta, men även mellan jämförbara nät är prisskillnaderna stora. Det är också väl känt att nätbolagens avkastningskrav påverkar priserna mot kund. Ett företag som siktar på högre vinst, måste naturligtvis hålla högre priser, säger Jakob Eliasson som är energipolitisk expert på Villaägarnas Riksförbund.

Vill du se vad du betalar i din kommun? Klicka här (pdf) för hela listan.