Värme

Lägsta elkonsumtionen på 30 år

Både elpriserna och elkonsumtionen håller sig på en låg nivå.

Elen är billig och konsumtionen av den ligger på en rekordlåg nivå, den lägsta på 30 år enligt uppgifter hos Sveriges Radio. Priset per kilowattimme uppges ligga strax under 15 öre.

Anledningarna som räknas upp som orsaker till det låga priset är dels energieffektiviseringen, dels utbyggnaden av förnybar energi. Men även den låga konsumtionen spelar in.

– Det går inte att räkna in något kraftslag som tjänar pengar i det läget. Det är väl därför man också sett att även vindkraftprojekt, trots att de har stöd av certifikatsystem, har dragits in under senare tid, säger branschorganisationen Svensk Energis vice vd Bosse Andersson.