Ekonomi

Låga elpriser under årets första 6 månader

Elpriserna har, under första kvartalet i år, varit mycket låga, detta sett till såväl årsbasis som vid en längre jämförelse.

- Även vid jämförelser flera år tillbaka var prisnivån låg i mars 2013. Sänkta elenergipriser, samtidigt som elnätpriser och energiskatter har stigit, har avsevärt minskat elenergiprisets andel av det totala elpris som en hushållskund betalar, säger Charlotte von Sydow vid Energimyndigheten.

Men tillsvidareavtalen sticker ut och ligger fortsatt högt. De allra flesta har dock rörligt elpris idag, denna grupp utgör 32,8 procent i statistiken vilket kan jämföras med andelen som har tillsvidareavtal och som utgör 18,2 procent.

Statistiken visar även att totalt 11 procent fler bytte elleverantör under årets första 6 månader än under samma period förra året, 109 018 hushållskunder för att vara exakt.