Velltra AB: "Kunden får stå för det själv"

Husägaren i Tungelsta var inte nöjd efter att ha fått betala för dubbla installationer.

Husägaren i Tungelsta var inte nöjd efter att ha fått betala för dubbla installationer. Foto: Google Maps.

Företaget Velltra AB lät kunden betala för dubbla installationskostnader trots att första varmvattenberedaren var trasig.

En husägare i Tungelsta anmäler Velltra AB till Allmänna Reklamationsnämnden efter att hon fått betala för installation av en ny varmvattenberedare då den gamla var trasig vid leverans. Husägaren fick hem en transportskadad varmvattenberedare men kom överens med företaget om ett prisavdrag då det endast verkade vara estetiska skador. Efter montage visade det sig dock att den inte fungerade. Hon fick då en ny varmvattenberedare men fick betala installationskostnaden för den själv.

- Om kunden har valt att montera en transportskadad produkt för kunden stå för det själv, skriver Velltra AB som svar på anmälan.

Men Allmänna Reklamationsnämnden konstaterar att detta är ett lagbrott. 

- Det framgår av utredningen att bolaget levererade en varmvattenberedare som inte bara var transportskadad utan även hade ett elektriskt funktionsfel. Felet har förorsakat NN dubbla installationskostnader. Eftersom bolaget är ansvarigt för felet är det även ansvarigt för den tillkommande installationskostnaden, skriver de.

Totalt ska därför husägaren ersättas med 4 285 kronor. Summan inkluderar kostnader för rörmokare, elektriker samt två semesterdagar.